ter
31.
prosinec

Snen mry oputn pomoc skriptu

Kategorie: SEM, SEO, analytika, Komente: povoleny - 52
Snen mry oputn pomoc skriptu

Míra opuštní jako taková není úpln jasný indikátor kvality (co rozebírám v jiném lánku k míe opuštní), ale mnohdy je nutné ji tak trochu technicky sníit. S tímto poadavkem jsem se setkal pi vyhodnocování návštvnosti jednoho velkého firemního blogu, který nabízel kvalitní a unikátní obsah, ale i pesto ml vysokou míru opuštní.

Pomocí malého skriptu bylo moné po 30 vteinách získat druhé asové razítko (timestamp) a tím sníit míru opuštní. Protoe po 30 vteinách pece nememe mluvit o opuštní, ba naopak tímto zpsobem získáme reálnjší data. Jinak eeno skutená „míra opuštní“ se ukázala být niší a prmrná doba návštvy mnohem vyšší ne se zdálo.

Co a pro by ml náš skript dlat

Ne zaneme jakkoliv manipulovat s daty, tak by bylo vhodné mít 2 profily v Google Analytics. Jeden kde vyfiltrujeme svou IP adresu a jeden kde nebude vylouena. Dá se tak zajistit, e si nenadláme paseku v datech.

A jaké jsou cíle? Pomocí skriptu sníit míru opuštní a souasn získat reálnjší pedstavu o tom, jak vypadá prmrná doba návštvy. Náš skript musí tím pádem získat nejen druhé asové razítko, ale v ideálním pípad jich musí získat hned nkolik. Pro? Protoe další razítko, které získáme nap. po 30 vteinách, sice sníí míru opuštní, ale nepome nám s prmrnou dobou návštvy. Potebujeme tedy skript, který bude ve smyce spouštt událost kadých 30 vtein, ím získáme pesnjší pedstavu o délce návštv.

Chce to ovšem ješt 3. vc. A tou je horní hranice pro naše události! Me se toti snadno stát, e návštvník pijde na njakou naši stránku a odejde od svého PC (klidn i na celý den). To by pro nás znamenalo, e délka jeho návštvy bude nap. 27 hodin, a to je samozejm nesmysl! Ideální je nastavit poet opakování tak, aby odpovídal délce sezení (session) v Analytics, co je pl hodiny.

Tak a te tlo skriptu

Jak jsem íkal, nejde ani tak o to sníit míru opuštní a zvýšit prmrnou dobu návštvy, ale získat reálné a smysluplné údaje. A tak vytvoíme i skript, který bude jednoduchý, smysluplný a nezaneádí zdrojový kód. Celý problém vyešíme funkcí uloenou v externím .js souboru, kterou poté staí zavolat vdy, kdy chceme na konkrétních stránkách mit naše „upravené“ údaje.


var event;
var track_time;

function repeater(event) {
	track_time = event;
	timeInterval = setInterval(track_time, 30000); 
	setTimeout("clearInterval(timeInterval)", 1800999); 
}

---

repeater("_gaq.push(['_trackEvent', 'lánky', 'délka návštvy', ''])");

Jako parametr funkce pedáme celý snippet s trackingem, kde pouijeme klasicky kategorii (lánky), akci (délka návštvy) a štítek s URL adresou konkrétní stránky (ten zapisuji pomocí PHP). Taková struktura umoní nejen získat potebná asová razítka, ale zajistí pehlednost v zaznamenaných událostech.

Pro samotnou práci jsem pouil funkci setInterval (s opakováním po 30000 ms) a funkci setTimeout, kterou po pl hodin a necelé sekund zastavíme náš interval. Onch 999 ms jsem pidal, protoe se obas stalo, e se njaká ta milisekunda opozdila, ím se nevykonala poslední událost.


V konkrétním intervalu je pak promnná track_time, která obsahuje celý náš tracking. A zde je dobré dávat pozor na platnost promnných, proe definujeme promnné ped funkcí a pedáváme hodnotu z event do track_time (urit by to šlo elegantnji, ale zrovna v JS z hlavy nekouzlím).

Tak a nyní je vše hotovo a díky tomuto skriptu se vám zvýší prmrná doba návštvy a sníí míra opuštní. Ovšem jak jsem slíbil, data budou realistitjší a urit vás pekvapí, co a jak si návštvníci u vás vlastn prohlíí.

HODNOCEN:

Gravatar | ihodasopuyiya
ihodasopuyiya
20. ervenec 13:24
52
<a href=http://slkjfdf.net/>Aeqepa</a> <a href="http://slkjfdf.net/">Ugaxuoq</a> foz.upsz.rich-website.cz.gpq.oq http://slkjfdf.net/
Gravatar | avodartprice
avodartprice
9. Bezen 08:34
51
Special offer: Save up to 129$ (only $0.25 per pill) - https://avodartcheap.tumblr.com buy avodart online and get discount for all purchased! Two Free Pills (Viagra or Cialis or Levitra) available With Every Order. No prescription required, safe &amp; secure payments, fast &amp; free Delivery.
Gravatar | Vikinpa
Vikinpa
8. Leden 03:46
50
urenrjrjkvnm
Gravatar | WilliamScedo
WilliamScedo
20. Prosinec 00:59
49
OVI charges neccesitate all of the specialized tactics most used in criminal court rooms. protecting a OVI starts with acknowledging none of a persons constitutional rights are trespassed. Because law enforcement is in direct contact with you, and they are basically the single witnesses all of the time, their training and MO is of the essence. We all create mis haps, and law enforcement are no exception. It all begins when usual accusation which can lead to probable cause. An example, a person gets pulled over for speeding at 2 AM. A officer has the usual suspicion that the driver committed a moving violation, passingon a double yellow. Now, when the officer tries to start visual connection or moves in towards the auto, he or she will say you exhibit red eyes, or there is an odor of beer. This raises the acceptabel suspicion of recklessness to providing the cop a good idea that you may be driving while drunk. 80% of officers will say odor of liquor, red ojos, or sloppy talk. The officer will also note you are fumbling about getting your id and proof of insurance out. Now you will be likely informed to step out from a auto and start standardized driving sobriety checks. These are SFST&#8217;s are learned under NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) regulations and must be followed per instance. when you do go through the checks, the police officer can make mistakes that can make the test, or tests thrown out of from evidence. Factors such as physical disabilities and the best field conditions should be integrated into results of your test. (i.e. someone can&#8217;t do a hop on one leg and turn check on uneven stret). Someone will usually take a breathalyzer tests. There are defects in these gadgets also, after all they are devices that need maintenance and trained on hours a week. The arrest is videoed at the time the cop activates their sirens. Through this captured footage that we are able to base an factual idea if the cops administration of the checks, to the accused ability taking the tests. If you give an OK to the manipukations or not, someone will go to jail. If you have been arrested for DUI or any criminal charges or know some one who needs a criminal defense Lawyer check out my website here: <a href=https://www.bouchardcincinnaticriminalduiattorney.com/contact-us/><font color=#000_url>ovi felony</font></a> best regards
Gravatar | uqeasezefroa
uqeasezefroa
21. jen 16:59
48
http://slkjfdf.net/ - Ibidivoya <a href="http://slkjfdf.net/">Ilafooea</a> xfr.dxxu.rich-website.cz.dhn.uo http://slkjfdf.net/
Gravatar | eqofemah
eqofemah
6. jen 12:01
47
http://slkjfdf.net/ - Uzorig <a href="http://slkjfdf.net/">Etpiyvapa</a> hob.tgrp.rich-website.cz.hzu.ul http://slkjfdf.net/
Gravatar | Richardpew
Richardpew
10. Z 01:27
46
Look new free site <a href=https://bit.ly/3nCqGIo>Anal Tube</a>
Gravatar | MauriceRhype
MauriceRhype
7. ervenec 01:06
45
Hi I want to offer you a free test of my service ! I offer: &#9745;&#65039; Spotify Stream, Saves and listenners start at 3&#8364; &#9745;&#65039; Youtube Views & like start 3&#8364; &#9745;&#65039; Instagram Likes & Views start 3&#8364; &#9745;&#65039; Shazam Plays start 8&#8364; &#9745;&#65039; Soundcloud plays start 3&#8364; &#9745;&#65039; And many more ! Tiktok, google reviews and SEO Check my shop https://spotimaster.sellix.io/ And discord https://discord.gg/2QxbzahMvG to claim your 1000 FREE views/streams/Likes ... or whatever you want to try See you there ;-)
Gravatar | PyRRHA42
PyRRHA42
25. Kvten 17:11
44
print("Hello, world!")
Gravatar | HenryGah
HenryGah
25. Kvten 11:11
43
Poskytn&#283;te sv&#233; rodin&#283; pen&#237;ze ve v&#283;ku. Spus&#357;te robota! https://Gah.bookeat.es/gotodate/promotion
Gravatar | TrueFi2022
TrueFi2022
22. Duben 00:37
42
TrueFi is a protocol for creating interest-bearing pools with a high APR for liquidity providers. TrueFi includes utility and rewards mechanisms using TrustTokens (TRU) and rewards participants for maintaining stable, high APRs. TRU is the native token of the TrueFi protocol and is used for: TrustToken holders ultimately have a say over who is a credible borrower in the prediction market. TRU gives the holder the ability to rate credit for third parties. Through TRU credit rating, a permissionless system of credit can be built which operates purely through incentives. TRU owners have part ownership in building a new credit system. Official site TrueFi - https://truefi.io/ More info at https://coinmarketcap.com/currencies/truefi-token/ Trade Now! https://www.binance.com/en/trade/TRU_USDT https://www.kucoin.com/trade/TRU-USDT ==== Support from BNEO team ====
Gravatar | Carri
Carri
28. nor 22:01
41
Punjbi x vadose asian mon and son Nylonpanty Monica james Girls 13 Claudia marie quot Pregnant weight indian bath Jess blonde Hot ebony masturbating
Gravatar | eqaldodukbeyl
eqaldodukbeyl
10. nor 00:19
40
[url=http://slkjfdf.net/]Iegiyi[/url] <a href="http://slkjfdf.net/">Irotusu</a> lup.kdms.rich-website.cz.iol.sf http://slkjfdf.net/
Gravatar | eyelow
eyelow
19. Z 22:04
39
hello, how can i solve this problem with this page showing? eyeg
Gravatar | asaparowej
asaparowej
14. Srpen 16:22
38
[url=http://slkjfdf.net/]Ibojohuu[/url] <a href="http://slkjfdf.net/">Anidomol</a> xkl.aang.rich-website.cz.trq.yf http://slkjfdf.net/
Gravatar | ovofixhge
ovofixhge
19. Kvten 20:54
37
http://slkjfdf.net/ - Oyitayiq <a href="http://slkjfdf.net/">Aziccilu</a> zgv.yber.rich-website.cz.bhl.bd http://slkjfdf.net/
Gravatar | Imribog
Imribog
19. Kvten 20:40
36
21 . ? , . , - .
Gravatar | vardenafil tablets 2
vardenafil tablets 2
4. Duben 08:19
35
vardenafil, dapoxetine) https://vegavardenafil.com/ vardenafil price
Gravatar | Wendyalirl
Wendyalirl
27. Bezen 20:24
34
[url=https://jkl.vichats.info/show/mads-mikkelsen/eXWDqILDvHrJl3g.html][img]https://i.ytimg.com/vi/BDJFI_YJf4E/hqdefault.jpg[/img][/url] Mads Mikkelsen on Being Rihanna??s Bitch [url=https://jkl.vichats.info/show/mads-mikkelsen/eXWDqILDvHrJl3g.html]\u0026[/url] Always Playing the Villain
Gravatar | Dariusjam
Dariusjam
1. Bezen 07:46
33
_________________ [url=https://kazino-na-dengi.casinox2017.site/onlayn-sloty-s-vyvodom-deneg/] [/url]
Gravatar | ecosep
ecosep
28. Leden 02:24
32
[b][url=https://eco-corporation.ru] [/url][/b] , - , ( ), . , . - ,
Gravatar | Josefahah
Josefahah
7. Prosinec 19:20
31
[url=https://carwow.ircloud.info/new-land/pmiuo6WiiG6kkMw.html][img]https://i.ytimg.com/vi/q4JorpO7sYk/hqdefault.jpg[/img][/url] New Land Rover Discovery - [url=https://carwow.ircloud.info/new-land/pmiuo6WiiG6kkMw.html]have[/url] they fixed its uneven butt?
Gravatar | Jolbjwueby
Jolbjwueby
8. Listopad 08:23
30
fdhfhe44qwhcjggkpihsfwedhkuktratgjryyrj
Gravatar | Gloriaclown
Gloriaclown
7. Listopad 04:20
29
Bitcoin Evolution - http://www.cpagettipotokk4.com/srq9/
Gravatar | AmandaBok
AmandaBok
5. Listopad 02:51
28
Bitcoin Evolution - http://www.cpagettipotokk4.com/srq9/
Gravatar | GloriaUnisk
GloriaUnisk
26. jen 00:55
27
[url=https://abyusifofficial.ar-one.info/qWKtes2SfLrMnKY/abyusif-x.html][img]https://i.ytimg.com/vi/u1IDkbKXk7E/hqdefault.jpg[/img][/url] Abyusif X Disso- Monshako(Prod. by Lil Baba) (Official music video)l [url=https://abyusifofficial.ar-one.info/qWKtes2SfLrMnKY/abyusif-x.html]أبي?س?[/url] & ديس? - ???شا??
Gravatar | Susanstida
Susanstida
25. jen 14:51
26
[url=https://42konline.inlabel.info/mqCH0LeUq3t_gow/amit-yu-e-ca-tikk-ta-av-ik-a-jayili-yat-kal-pa-k-si-a-uttat-r.html][img]https://i.ytimg.com/vi/ihVjR1IIMLY/hqdefault.jpg[/img][/url] ??ിത? ?ായ??ട?? ച???ാതി???? തട?? ?ി???. [url=https://42konline.inlabel.info/mqCH0LeUq3t_gow/amit-yu-e-ca-tikk-ta-av-ik-a-jayili-yat-kal-pa-k-si-a-uttat-r.html]ജയിലി?[/url] ?യത? ?ലാപ ???സി?. ?ട??ത?തതാര??
Gravatar | LaurenMak
LaurenMak
22. jen 12:16
25
[url=https://mrmarigor.byworld.info/2Juh0Ht9hmipq9M/3-prostyh-remonta-vne-nij-disk-dexp-ma-inka-dl-stri-ki-oster-reostat-pe-ki-ot-a-m-renault.html][img]https://i.ytimg.com/vi/tdooKFU2qEo/hqdefault.jpg[/img][/url] 3 ПРОСТ?Х Р?МОНТ?: ?н??ний ди?к DEXP / Ма?инка [url=https://mrmarigor.byworld.info/2Juh0Ht9hmipq9M/3-prostyh-remonta-vne-nij-disk-dexp-ma-inka-dl-stri-ki-oster-reostat-pe-ki-ot-a-m-renault.html]д?я[/url] ???и?ки Oster / Р?о??а? п??ки о? а/м RENAULT
Gravatar |
25. Z 07:57
24
: -66 (BLNDA000011) 1450. -66 (BLNDA000012) 1500. -66 (BLNDA000017) 2000. -66 , , (BLNDA000013, BLNDA000014, BLNDA000016) 2450.
Gravatar | Michaelcop
Michaelcop
28. Srpen 14:31
23
Can you mix Fluoxetine and alcohol? Get free samples now Fluoxetine reviews. [url=https://clomifen.blogspot.com/2019/04/aprilmay-2019-clomid-pharmacy-coupons.html]Reputable Online Pharmacy[/url], Best online pharmacy for generic Fluoxetine reviews. [url=https://www.1fresno.com/viewtopic.php?f=10&t=76804]Online Pharmacies[/url] Cheap Fluoxetine reviews. [url=https://tekdro.com/gamezone/index.php?topic=102023.new#new]Canadian Pharmacy[/url] Getting an online presciption and buying Fluoxetine online reviews. [url=https://classinzoom.com/index.php?topic=20733.new#new]Canadian Online Pharmacy[/url] Real american reviews for Fluoxetine purchased from Canada. [url=http://aurorahcs.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=21761]Pharmacy Online[/url] Order Fluoxetine review. [url=http://wolvesbaneuo.com/phpbb/viewtopic.php?f=13&t=130116]Reputable Online Pharmacy [/url] Best online site for Fluoxetine reviews. [url=https://soa.network/viewtopic.php?f=7&t=12032]Trusted online Pharmacies[/url] Ordering Fluoxetine side effects hormones.
Gravatar | Richardflirm
Richardflirm
25. Srpen 13:03
22
How serious are the side effects of Aleve? Real american reviews for Aleve purchased from Canada. <a href="http://alopeciahq.wikidot.com/about ">Canadian Pharmacy Online</a>: Reviews for ordering generic Aleve from pharmacy. <a href="https://vibeinc.us/viewtopic.php?f=14&t=55137 ">Online Pharmacy</a> This Aleve review. <a href="https://aquarium63.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=54587 ">Canadian Pharmacies</a> Reviews for ordering generic Aleve from pharmacy. <a href="https://rusforum.co.uk/index.php?topic=16592.new#new ">Canadian Online Pharmacy</a> Generic Aleve without a doctor prescription reviews. <a href="http://www.metin2revengeofgods.com/phpbb/viewtopic.php?f=7&t=27845 ">Pharmacy no prior prescription</a> That Aleve medication side effects. <a href="https://forumkbrs.com/viewtopic.php?f=26&t=21866 ">Reputable Canadian Pharmacy </a> Generic Aleve without a doctor prescription reviews. <a href="http://www.czytelnik-forum.pl/viewtopic.php?f=2&t=8137 ">Trusted online Pharmacies</a> That Aleve and alcohol forum.
Gravatar | Oksanalof
Oksanalof
23. Listopad 10:20
21
qwarta44 . . . , - . . . 5- . . . , , <a href=https://stacross.com/?ref=pokras7777> </a>. . , ... , . . <a href=https://stacross.com/?ref=pokras7777><b> </b></a> fgdhjks78 <img src="https://sun9-49.userapi.com/c857620/v857620055/911d7/6OgCu_-UNcA.jpg">
Gravatar | Visionwvv
Visionwvv
12. ervenec 22:19
20
,! <a href=http://tut.by/>.</a>
Gravatar | rich-website.cz
rich-website.cz
2. ervenec 15:42
19
There is neat profit as a remedy for winning. rich-website.cz http://bit.ly/2Ky5aCb
Gravatar | Irrigationtpr
Irrigationtpr
27. Kvten 16:46
18
,! <a href=http://tut.by/>.</a>
Gravatar | Flashpaqkpj
Flashpaqkpj
27. Kvten 14:22
17
,! <a href=http://tut.by/>.</a>
Gravatar | Irrigationkmn
Irrigationkmn
16. Kvten 05:57
16
,! <a href=http://tut.by/>.</a>
Gravatar | JamesNaF
JamesNaF
21. Duben 01:38
15
Hi, I've been visiting your website a few times and decided to give you some positive feedback because I find it very useful. Well done. I was wondering if you as someone with experience of creating a useful website could help me out with my new site by giving some feedback about what I could improve? You can find my site by searching for "casino gorilla" in Google (it's the gorilla themed online casino comparison). I would appreciate if you could check it out quickly and tell me what you think. casinogorilla.com Thank you for help and I wish you a great week!
Gravatar | oceliovahan
oceliovahan
7. Listopad 21:26
14
http://doxycycline-cheapbuy.site/ - doxycycline-cheapbuy.site.ankor <a href="http://onlinebuycytotec.site/">onlinebuycytotec.site.ankor</a>
Gravatar | Rodrigopiedo
Rodrigopiedo
13. jen 14:16
13
Hello. And Bye.
Gravatar | Terrybag
Terrybag
8. Srpen 19:03
12
Hello, Downloads Mp3 Scene Music Private FTP Dance/House/Techno/Trance/Electro https://0daymusic.org Private FTP MP3/FLAC 1990-2018: Plan A: 20&#8364; &#8211; 200GB &#8211; 30 Days Plan B: 45&#8364; &#8211; 600GB &#8211; 90 Days Plan C: 80&#8364; &#8211; 1500GB &#8211; 180 Days Updated: 2018-07-03 FTP list txt Best regards, Mark
Gravatar | opojeyidwekwn
opojeyidwekwn
1. Bezen 10:45
11
http://levitra-20mg-priceof.online/ - levitra-20mg-priceof.online.ankor <a href="http://pricespharmacy-canadian.online/">pricespharmacy-canadian.online.ankor</a> http://buy-amoxicillin-amoxil.online/
Gravatar | egeqkredovufa
egeqkredovufa
1. Bezen 08:11
10
http://levitra-20mg-priceof.online/ - levitra-20mg-priceof.online.ankor <a href="http://pricespharmacy-canadian.online/">pricespharmacy-canadian.online.ankor</a> http://buy-amoxicillin-amoxil.online/
Gravatar | emokongiwa
emokongiwa
12. ervenec 06:45
9
http://100mg-viagracanada.com/ - 100mg-viagracanada.com.ankor <a href="http://sertralinezoloftonline.com/">sertralinezoloftonline.com.ankor</a> http://20mg-tadalafil-lowest-price.com/
Gravatar | ovuwemoha
ovuwemoha
12. ervenec 06:10
8
http://100mg-viagracanada.com/ - 100mg-viagracanada.com.ankor <a href="http://sertralinezoloftonline.com/">sertralinezoloftonline.com.ankor</a> http://20mg-tadalafil-lowest-price.com/
Gravatar | ujutapuhamefo
ujutapuhamefo
28. Kvten 12:47
7
http://100mgcheapest-price-viagra.com/ - 100mgcheapest-price-viagra.com.ankor <a href="http://tadalafil-buy-5mg.com/">tadalafil-buy-5mg.com.ankor</a> http://20mgprednisone-order.com/
Gravatar | oyojrox
oyojrox
12. Duben 02:31
6
http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor <a href="http://salbutamol-ventolin-buy.net/">salbutamol-ventolin-buy.net.ankor</a> http://online-viagracanada.net/
Gravatar | ioyucqewejiza
ioyucqewejiza
12. Duben 02:26
5
http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor <a href="http://salbutamol-ventolin-buy.net/">salbutamol-ventolin-buy.net.ankor</a> http://online-viagracanada.net/
Gravatar | iyavagibexog
iyavagibexog
12. Duben 02:02
4
http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor <a href="http://salbutamol-ventolin-buy.net/">salbutamol-ventolin-buy.net.ankor</a> http://online-viagracanada.net/
Gravatar | iraqgivecanuk
iraqgivecanuk
12. Duben 01:56
3
http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor <a href="http://salbutamol-ventolin-buy.net/">salbutamol-ventolin-buy.net.ankor</a> http://online-viagracanada.net/
Gravatar | eotucmaduoy
eotucmaduoy
12. Duben 01:31
2
http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor <a href="http://salbutamol-ventolin-buy.net/">salbutamol-ventolin-buy.net.ankor</a> http://online-viagracanada.net/
Gravatar | oxarirao
oxarirao
12. Duben 00:27
1
http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor <a href="http://salbutamol-ventolin-buy.net/">salbutamol-ventolin-buy.net.ankor</a> http://online-viagracanada.net/